روش تحقیق برای به دست آوردن ارزش املاک

“تحقیق” برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز درباره ارزش املاک، یکی از ارکان بسیار مهم و موثر ارزیابی­ها به شمار می­رود. در انجام تحقیقات، متعارف است هنگام پرسش از افراد یا بنگاه­های معاملات املاک صداقت کامل حفظ شود. یعنی، توجه شود که مراجعه به عنوان “خریدار” یا “فروشنده” سبب ارائه “ارقام متورم یا زیر قیمت روز” خواهد شد.

8-1.علاوه بر آژانس­های معاملات املاک، اطلاعات مربوط به ارزش املاک می­تواند “افراد خبره محلی” نیز به دست آورده شود. در صورت امکان، بهتراست ارزش املاک با تحقیق از چند آژانس یا چند نفر خبره به دست آورده شود. بعضی از همکاران کارشناس نیز بانک اطلاعات کاملی درباره ارزش املاک ایجاد نموده­اند که مشورت با آنها درباره ارزش املاک می­تواند بسیار مفید باشد.

8-2.به دلیل احتمال مؤثر بودن حضور افراد محلی در ارزشیابی­ها به صورت مثبت یا منفی، بخصوص در شهرهای کوچک و محله­ها، بهتر است در مراجعه به افراد با آژانس­های معاملات املاک برای گردآوری اطلاعات درست، از همراه بردن افراد ذینفع دوری نموده، همچنین از گفتن نام مالک ملک مورد نظر پرهیز گردد.

8-3.اعلام مبلغ ارزیابی با قید این که بدون دیون و تعهدات انجام شده است.

با توجه به این که مشخص نیست ملک مورد نظر دارای چه بدهی­هایی به افراد حقیقی و حقوقی می­باشد، متعارف است در گزارش نوشته شود: “ارزش این ملک بدون در نظر گرفتن  تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد مبلغ………………… ریال است.

8-4.مدارک و مستندات مورد نیاز در ارزیابی املاک، برحسب مورد

  1. نقشه و سند مالکیت (صادره توسط اداره ثبت محل)
  2. تقسیم نامه (تهیه شده در دفترخانه اسناد رسمی)
  3. صورتمجلس تفکیکی (تهیه شده توسط اداره ثبت محل)
  4. گواهی پایان کار (صادره توسط شهرداری)
  5. گواهی عدم خلاف (صادره توسط شهرداری منطقه)
  6. پروانه ساختمان (صادره توسط شهرداری منطقه)
  7. دستور نقشه (صادره توسط شهرداری منطقه) – برای زمین­ها و املاکی که برای آنها تقاضای احداث بنا یا تخریب و نوسازی شده است.
  8. آرای کمیسیون­های ماده 5 و ماده 7 و ماده 12 برای زمین­ها.
  9. قبض عوارض نوسازی صادره توسط شهرداری.
  10. قبض­های آب، برق، گاز و تلفن.

توجه: در صورت وجود سند مالکیت برای آپارتمان، نقشه، تقسیم نامه، گواهی عدم خلاف، پروانه ساختمان، دستور نقشه، آرای کمیسیون­های ماده 5 و ماده 12 مورد نیاز نمی­باشند.