ارزیابی انواع املاک

. املاک وقفی

املاک وقفی، (اعم از زمین و آپارتمان) به طور معمول دارای ارزش کمتری نسبت به املاک آزاد هستند و ارزش آنها نسبت به املاک آزاد، ارتباط مستقیم با شرایط محل دارد. به این معنی که اگر تعداد املاک وقفی در محلی زیاد باشد، ارزش آنها حدود 85% تا 90% قیمت روز املاک آزاد همان منطقه و در قسمت­هایی که تعداد کمی ملک وقفی وجود دارد، ارزش امتیاز عرصه ملک ممکن است تا حدود 60% قیمت روز املاک آزاد نیز کاهش یابد.

7-2. املاک مصادره­ای

املاک مصادره­ای، املاکی هستند که توسط یکی از بنیادها و … به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار شده­اند. این نوع املاک (اعم از زمین، ساختمان، کارخانه یا آپارتمان)، معمولاً با توجه به موقعیت و وسعت دارای ارزشی حدود 70% تا 80% املاک مشابه ولی آزاد می­باشند.

7-3. قیمت پایه مزایده

قیمت پایه مزایده، مبلغی است که فروش ملک به مبلغ کمتر از آن منطقی نمی­باشد و معمولاً قیمت پایه مزایده بر مبنای حدود 80% تا 85% ارزش روز تعیین می­شود.

7-4. ارزیابی برای اعطای تسهیلات توسط بانک­ها

در مواردی که برای پرداخت تسهیلات بانکی، ملکی برای ارزیابی به کارشناس ارجاع داده می­شود، متعارف است این گونه املاک به قیمت روز ارزیابی شوند. چون معمولاً بانک­ها قیمت کامل کارشناسی و ارزیابی را در نظر نگرفته مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس را با اعمال ضریبی کاهش داده سپس مبلغ کاهش داده شده را برای اعطای تسهیلات به متقاضیان منظور می­نمایند.

7-5. ارزیابی برای وثیقه (مراجع قضایی)

ارزیابی برای وثیقه­های مورد نیاز مراجع قضایی لازم است با ضریب حدود 80% قیمت روز ملک انجام شود. زیرا در صورتی که به علت عدم اجرای تعهدات توسط وثیقه­گذار حکم به فروش ملک داده شود، باید تمامی مخارج مانند بدهی­های مربوط به عوارض شهرداری، مالیات، جرایم متعلق به ملک برای صدور گواهی پایان­کار، تخلفات احتمالی، مخارج حق­الثبت و حق­التحریر هزینه آگهی­ها، هزینه جلسه­های مربوط به مزایده و … از محل فروش ملک پرداخت شود. بنابراین، باید برای در نظر گرفتن مخارج فوق­الذكر ارزیابی ملک بر مبنای حدود 80% ارزش روز ملک در نظر گرفته شود. مگر آن که قرار دادگاه تعیین ارزش روز ملک باشد که در این حالت، ارزیابی به قیمت روز انجام می­شود.

در ارزیابی املاک دارای قسمت­های تجاری که برای وثیقه­گذاری معرفی می­شوند، لازم است توجه شود که ارزش حق سرقفلی همچنین حق کسب یا پیشه مربوط به قسمت­های تجاری، نباید در ارزیابی در نظر گرفته شود. همچنین متعارف است که این مطلب به روشنی در گزارش کارشناسی نوشته شود. در واقع، “حق سرقفلی” فقط به دستور کتبی دادگاه و یا به دستور کتبی مقام مسئول درخواست کننده کارشناسی، می­تواند برای وثیقه­گذاری ارزیابی شود.