نظام­نامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای بند (ط) تبصره ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۵۵ آئین­نامه اجرائی آن، ضوابط و مقررات مربوط به نحوه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل تدوین می­گردد.

ماده ۱- متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری، پس از طی مراحل پذیرش آزمون کتبی، شفاهی و تایید صلاحیت­های اخلاقی و اعلام پذیرش قطعی از سوی شورای عالی، دوره کار آموزی را شروع می­نمایند.

ماده ۲- متقاضیان پذیرفته­شده پس از طی مراحل بشرح ماده ۱ فوق، دوره کارآموزی خود را همراه کارشناس راهنما که حداقل ده سال سابقه کارشناسی در رشته مورد پذیرش کارشناس داشته، دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و توسط هیئت مدیره کانون مربوطه تعیین می­شود، طی خواهند نمود.

 ماده ۳- دوره کارآموزی پذیرفته­شدگان در کلیه رشته­ها به مدت یکسال شمسی می­باشد که تاریخ شروع و خاتمه آن توسط کارشناس راهنما اعلام می­گردد.

تبصره: چنانچه کارآموز در مدت یکسال نتواند موفقیت لازم را کسب نماید و یا به علت وجود عذر موجهی نتواند دوره کارآموزی خود را به اتمام برساند، هیئت مدیره کانون پس از بررسی­های لازم تصمیم مقتضی در این خصوص را اتخاذ می­نمایند.

ماده ۴- در رشته­هائی که کانون­ها فاقد کارشناس رسمی با ده سال سابقه کارشناسی باشند، رعایت شرط ده سال سابقه برای کارشناس راهنما الزامی نبوده و کارشناس راهنما از بین کارشناسان رشته­های مرتبط به تشخیص هیئت مدیره کانون ها انتخاب می­شوند.

ماده ۵- کارشناس راهنما موظف است هر سه ماه یکبار وضعیت کارآموز تحت راهنمایی خود را طبق فرمی که توسط شورای عالی به تصویب رسیده و توسط کانون­ها در اختیار کارشناس راهنما قرار می­گیرد گزارش نماید و در پایان دوره کارآموزی، گزارش نهایی خود را حاوی اظهار نظر در خصوص نحوه کارآموزی و تأیید و یا عدم تأیید مراتب، به کانون مربوطه تسلیم نماید.

ماده ۶- گزارش نهایی کارشناس راهنما حداکثر ظرف مدت یکماه در هیئت مدیره کانون مربوطه مطرح و در صورت تأیید در صورتجلسه هیئت مدیره کانون درج و به کمیسیون مشورتی تعیین صلاحیت­های علمی و فنی رشته مربوطه ارجاع و در صورت عدم تشکیل کمیسیون در کانون ذیربط هیئت مدیره تصمیم لازم را با رعایت مقررات مربوطه در مورد اعطای صلاحیت­های اولیه اخذ می­نماید.

ماده ۷- هیئت مدیره کانون با توجه به سوابق تجربی و علمی کارآموز، صلاحیت­های اولیه مصوب شده از طرف شورای­عالی را با در نظر گرفتن نظریه کارشناس راهنما و کمیسیون مشورتی علمی و فنی رشته مربوطه اعطا می­کند.

ماده ۸- در صورت موفقیت کارآموز در پایان دوره کارآموزی و اعلام نتیجه توسط کارشناس راهنما و طی مراحل بعدی، هیئت مدیره کانون­ها مراسم اتیان سوگند را با حضور رئیس کل دادگستری استان و یا نماینده قانونی وی وفق مفاد ماده ۱۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار می­نماید.

ماده ۹- در رشته­های جدید که برای اولین بار کارشناس پذیرفته شده، پذیرفته­شدگان دوره کارآموزی خود را به مدت ۳ ماه و طبق برنامه­ای که کانون­های مربوطه تنظیم می­نمایند زیر نظر کارشناسان رشته­های مرتبط با هماهنگی کانون استان طی خواهند نمود.

ماده ۱۰- هر کارشناس راهنما هم­زمان می­تواند تا چهار نفر کارآموز داشته باشد و در صورت وجود شرایط خاص با تصویب هیئت مدیره کانون مربوطه، این تعداد می­تواند حداکثر تا ۶ نفر افزایش یابد.

ماده ۱۱- به منظور انجام کارآموزی و آموزش­های لازم کانون­ها می­توانند متناسب با خدماتی که ارائه می­دهند با رعایت بند “ج” ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبالغی را پس از تصویب مجمع عمومی از کارآموزان دریافت نمایند.

ماده ۱۲- کارشناس راهنما ضمن آشنا نمودن کارآموزان به قوانین، آئین­نامه­ها، ضوابط و مقررات کارشناسی و نحوه همکاری در انجام کارشناسی­های ارجاعی از سوی مراجع قضایی و سایر مراجع مربوطه کارآموز موظف می­باشد گزارش مبسوطی از آموخته­های خود را در یک مجموعه مجلد و صحافی شده به صورت پایان­نامه تهیه و به کارشناس راهنما ارائه نماید و در صورت پذیرش آن توسط استاد راهنما همراه با فرم تکمیل شده (که در پیوست می­باشد) و گواهی پایان کارآموزی به هیئت مدیره تسلیم می­گردد.

ماده ۱۳- کارشناس راهنما با احساس کامل مسئولیت، مطالب مورد نیاز، منجمله اصول کارشناسی، چگونگی حضور در مراجع قضائی، نحوه مطالعه پرونده، انواع قرار و موارد رد کارشناسی را به کارآموز عملا می­آموزد.

ماده۱۴- کارشناس راهنما حداقل در هر ماه در دو مورد موجبات شرکت کارآموز را در عرصه دعوی فراهم نموده و در صورت عدم ارجاع کارشناسی به تعداد مورد نظر، کارشناس راهنما می­تواند از همکاری کارشناسان دیگر استفاده نماید.

ماده ۱۵- کانون­ها می­بایستی کلاس­های آموزشی مرتبط با امر کارشناسی را تشکیل تا کارآموزان در جریان مطالب مورد نیار قرار گیرند و حداقل دوره­هایی که باید ارائه شود به شرح زیر است:

دوره­های عمومی

 • توجيه اهمیت و جایگاه کارشناسی رسمی دادگستری برای کارآموزان؛
 • قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین­نامه مربوطه و نظام­نامه­های شورای عالی؛
 • مبانی کارشناسی؛
 • نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارشناسی؛
 • فلسفه کارشناسی و مسئولیت مدنی؛
 • آشنایی با تشکیلات قضایی و دادگستری؛
 • آیین نگارش و نظریه­های کارشناسی؛
 • اخلاق کارشناسی؛
 • آشنایی با تخلفات انتظامی کارشناسان؛
 • قوانین و مقررات عمومی مرتبط با امر کارشناسی
 • دوره های مقدماتی تخصصی
 • برخی از موارد قوانین موضوعی مورد استفاده کارشناسان رسمی دادگستری
 • آشنایی با صلاحیت­های اولیه رشته مربوطه
 • آشنایی با صلاحیت­های تخصصی رشته مربوطه

این نظام­نامه در ۱۵ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ 01/09/1397  شورای­عالی به تصویب رسید.