نکات حایز اهمیت در پروانه ساختمان

در پروانه ساختمانی، معمولاً نشانی محل ملک، پلاک ثبتی، نوع پروانه (کاربری) مساحت زمین قبل و بعد از اصلاحی، مشخصات عمومی ساختمان از نظر تعداد واحدها و طبقه ها، نوع اسکلت ساختمان، مساحت کل زیربنای هر طبقه و مساحت کل زیربنای ساختمان، تعداد طبقه­های زیرزمین، وضعیت پارکینگ­ها، تاریخ صدور و انقضای پروانه و سایر نکات مربوط به ساختمان از جمله عوارض تسویه نشده، نوشته شده و حائز اهمیت است. با توجه به میزان اصلاحی نوشته شده در پروانه­های ساختمانی و “مساحت باقی مانده زمین” پس از اصلاحی، لازم است حدود ملک پس از بررسی و در نظر گرفتن مساحت باقی مانده پس از اصلاحی با اضافه تراکمی که ممکن است به ملک تعلق گرفته باشد، ملاک محاسبه تعیین ارزش ملک قرار گیرد. پروانه ساختمان ممکن است در سه حالت برای ارزیابی ملک ارائه شود و نکات زیر قابل توجه است: 3-1.برای ارزیابی ساختمان­های تکمیل شده­ای که دارای پروانه با گواهی پایان ساختمان ولی بدون اسناد مالکیت جداگانه برای هر واحد و صورتمجلس تفکیکی آپارتمانی می­باشند، ملاک مساحت زیربنا (همان مساحت نوشته شده در پروانه یا گواهی صادره توسط شهرداری) است و اضافه مساحت احداث شده (در صورت وجود، تا تسویه حساب با شهرداری و گرفتن پروانه جدید)، ملاک محاسبه برای ارزیابی نمی­باشد بهتر است در نظریه کارشناسی قید گردد: “در صورت گرفتن صورتمجلس تفکیکی و تعیین وضعیت اختلاف مساحت­های احتمالی واحدها با مساحت نوشته در گواهی پایان­کار، مساحت­های تعیین شده در صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد، ملاک محاسبه و تسویه حساب نهایی قرار خواهند گرفت.” 3-2.ارزیابی ساختمان­های نیمه­تمام احتیاج به توجه خاص به میزان پیشرفت کار دارد، بخصوص در مورد ساختمان­هایی که عملیات اجرایی آنها متوقف شده­اند. ممکن است یکی از دلایل توقف کارهای ساختمانی، تخلف نسبت به پروانه ساختمانی باشد. البته بدهی به افراد مختلف، بدهی به شهرداری، فروش یک واحد به چندین نفر و تعداد خریداران بیش از تعداد آپارتمان­ها و … نیز می­تواند از عوامل متوقف شدن عملیات اجرایی باشد. به هر حال لازم است در هر مرحله، میزان پیشرفت کار تا همان مرحله مورد بررسی قرار گیرد و حتی با وجود مصالح پای کار، از آینده­نگری پرهیز نموده، ساختمان نیمه تمام به صورت “نیمه­کاره” ارزیابی شود. 3-3.ممکن است برای زمینی که فاقد ساختمان یا دارای ساختمان ویلایی کوچک است، پروانه احداث بنا برای ساختمانی چند طبقه با تراکم زیاد ارائه شود. شایان توجه است که در این گونه موارد “برای وثیقه­گذاری” جانب احتیاط در نظر گرفته شده، برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات بعدی، بهتر است فقط ارزش زمین به قیمت “ملک کلنگی” ارزیابی گردد. ارزش تراکم ساختمانی گرفته شده (که احتمالا قابلیت استفاده در محل دیگر را دارد). فقط پس از اجرای اسکلت ساختمان و اجرای سقف­های تمام طبقه­ها، قابل منظور نمودن در ارزیابی است؛ مگر این که ملک و پروانه ساختمانی آن به طور هم زمان انتقال داده شوند. برآورد هزینه ساختمان بر مبنای جدول­های پیشرفت کار چنانچه هزینه تمام شده ساختمان از پیش برآورد شده باشد، میزان پیشرفت کار (بر مبنای تخمین اولیه) می­تواند تعیین شود. جدول­های تعیین میزان پیشرفت کار بسیاری وجود دارد که سازمان­های مختلف برای کارهای خاص خود، تهیه می­کنند. نمونه­ای از این جدول­ها در ادامه آمده است. در پروانه ساختمانی، معمولاً نشانی محل ملک، پلاک ثبتی، نوع پروانه (کاربری) مساحت زمین قبل و بعد از اصلاحی، مشخصات عمومی ساختمان از نظر تعداد واحدها و طبقه ها، نوع اسکلت ساختمان، مساحت کل زیربنای هر طبقه و مساحت کل زیربنای ساختمان، تعداد طبقه­های زیرزمین، وضعیت پارکینگ­ها، تاریخ صدور و انقضای پروانه و سایر نکات مربوط به ساختمان از جمله عوارض تسویه نشده، نوشته شده و حائز اهمیت است. با توجه به میزان اصلاحی نوشته شده در پروانه­های ساختمانی و “مساحت باقی مانده زمین” پس از اصلاحی، لازم است حدود ملک پس از بررسی و در نظر گرفتن مساحت باقی مانده پس از اصلاحی با اضافه تراکمی که ممکن است به ملک تعلق گرفته باشد، ملاک محاسبه تعیین ارزش ملک قرار گیرد. پروانه ساختمان ممکن است در سه حالت برای ارزیابی ملک ارائه شود و نکات زیر قابل توجه است: 3-1.برای ارزیابی ساختمان­های تکمیل شده­ای که دارای پروانه با گواهی پایان ساختمان ولی بدون اسناد مالکیت جداگانه برای هر واحد و صورتمجلس تفکیکی آپارتمانی می­باشند، ملاک مساحت زیربنا (همان مساحت نوشته شده در پروانه یا گواهی صادره توسط شهرداری) است و اضافه مساحت احداث شده (در صورت وجود، تا تسویه حساب با شهرداری و گرفتن پروانه جدید)، ملاک محاسبه برای ارزیابی نمی­باشد بهتر است در نظریه کارشناسی قید گردد: “در صورت گرفتن صورتمجلس تفکیکی و تعیین وضعیت اختلاف مساحت­های احتمالی واحدها با مساحت نوشته در گواهی پایان­کار، مساحت­های تعیین شده در صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد، ملاک محاسبه و تسویه حساب نهایی قرار خواهند گرفت.” 3-2.ارزیابی ساختمان­های نیمه­تمام احتیاج به توجه خاص به میزان پیشرفت کار دارد، بخصوص در مورد ساختمان­هایی که عملیات اجرایی آنها متوقف شده­اند. ممکن است یکی از دلایل توقف کارهای ساختمانی، تخلف نسبت به پروانه ساختمانی باشد. البته بدهی به افراد مختلف، بدهی به شهرداری، فروش یک واحد به چندین نفر و تعداد خریداران بیش از تعداد آپارتمان­ها و … نیز می­تواند از عوامل متوقف شدن عملیات اجرایی باشد. به هر حال لازم است در هر مرحله، میزان پیشرفت کار تا همان مرحله مورد بررسی قرار گیرد و حتی با وجود مصالح پای کار، از آینده­نگری پرهیز نموده، ساختمان نیمه تمام به صورت “نیمه­کاره” ارزیابی شود. 3-3.ممکن است برای زمینی که فاقد ساختمان یا دارای ساختمان ویلایی کوچک است، پروانه احداث بنا برای ساختمانی چند طبقه با تراکم زیاد ارائه شود. شایان توجه است که در این گونه موارد “برای وثیقه­گذاری” جانب احتیاط در نظر گرفته شده، برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات بعدی، بهتر است فقط ارزش زمین به قیمت “ملک کلنگی” ارزیابی گردد. ارزش تراکم ساختمانی گرفته شده (که احتمالا قابلیت استفاده در محل دیگر را دارد). فقط پس از اجرای اسکلت ساختمان و اجرای سقف­های تمام طبقه­ها، قابل منظور نمودن در ارزیابی است؛ مگر این که ملک و پروانه ساختمانی آن به طور هم زمان انتقال داده شوند. برآورد هزینه ساختمان بر مبنای جدول­های پیشرفت کار چنانچه هزینه تمام شده ساختمان از پیش برآورد شده باشد، میزان پیشرفت کار (بر مبنای تخمین اولیه) می­تواند تعیین شود. جدول­های تعیین میزان پیشرفت کار بسیاری وجود دارد که سازمان­های مختلف برای کارهای خاص خود، تهیه می­کنند. نمونه­ای از این جدول­ها در ادامه آمده است.