مصوبه هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در خصوص مواردی که در سربرگ­های کارشناسان و گزارش کارشناسی بایستی رعایت گردد

 1. مواردی که درج آنها در سربرگ­های گزارش کارشناسی الزامی است:
  1. نام و نام خانوادگی
  2. آرم کانون
  3. درج “کارشناس رسمی دادگستری عضو کانون تهران”
  4. درج رشته کارشناسی (بدون درج گروه و بدون درج هیچ یک از صلاحیت ها)
  5. شماره و تاریخ گزارش
  6. حداقل یک شماره تلفن (ترجیحاً تلفن همراه برای تماس)
  7. شماره صفحه در همه صفحات گزارش
  8. شماره عضویت
  9. امضاء و ممهور به مهر کارشناسی
 2. مواردی که “مجاز” است در سربرگ گزارش کارشناسی درج شود:
  1. آدرس تماس و کدپستی
  2. درج بالاترین سطح تحصیلی مانند: فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) یا دکتری با درج رشته (توصیه می­شود چنانچه بالاترین سطح تحصیلی موضوع این بند با رشته کارشناسی تطبیق نداشته باشد بالاترین مدرک تحصیلی مرتبط نیز با درج رشته ذکر شود.)
  3. پیوست
  4. یاد خدا (بنام خدا، بسمه تعالی)
 3. مواردی که درج آن در سربرگ گزارش کارشناسی ممنوع است:
  1. صلاحیت­های کارشناسی (به فارسی یا زبان خارجی)
  2. عکس کارشناس
  3. آرم بجز آرم کانون تهران
  4. عضویت در ارکان کانون تهران یا هر سازمان دولتی یا غیردولتی
  5. درج پروژه­هایی که در آن فعالیت دارند شامل تدریس در دانشگاه
  6. درج نام دانشگاهی که مدرک دانشگاهی از آن گرفته شده

هر مطلبی که جنبه تبلیغ شخصی داشته باشد.