ارزیابی زمین

1)در ارزیابی زمین، پایه و اساس کار عبارت است از: ارزش زمین غیر وقفی، بلامعارض، غير مصادره­ای، دارای سند مالکیت رسمی و دارای گواهی­های رسمی مربوط به آن مبتنی بر غير موات بودن. زمین­هایی با مساحت­های متفاوت قابل ارزیابی می­باشند. با توجه به این که، در هر محل بخصوص خارج از محدوده مرکزی شهر، معمولا قواره­های زمین، دارای ابعاد و مساحت­های مشخصی می­باشند، از طریق مراجعه به افراد مطلع محلی یا بنگاه­های معاملات املاک، می­توان ارزش آنها را مشخص کرد.

بنابراین، آنچه در اینجا مطرح خواهد شد چارچوب کلی تعیین ارزش زمین­هایی با مساحت­های بیشتر از عرف محل می­باشد که برای آن ها پروانه احداث بنا صادر نشده است . برای زمین هایی که پروانه احداث بنا برای آنها صادر شده است ، ارزیابی بر مبنای تراکم صادر شده انجام می شود .

 

مساحت= A

ارزش= T

مساحت= 2A

ارزش= ؟

مساحت= 3A

ارزش= ؟

 

فرض نماییم زمینی با مساحت A، از قواره­های معمول محل و دارای ارزش کل T تومان باشد. لازم است، با توجه به ارزش زمین معیار با مساحت A، بتوانیم زمین­های با مساحت­های مختلف را محاسبه نماییم. بدیهی است که معمولاً زمین با مساحت 2A به دلیل نیاز به سرمایه بیشتر برای خرید، خریدار کمتری دارد. بنابراین، معمولاً ارزش کل آن کمتر از 2T کمتر خواهد بود. با همین استدلال، زمینی با مساحت 3A، معمولا دارای ارزش کل کمتر  از 3T خواهد بود.

البته نکات مطرح شده برای زمین­های با امکانات و شرایط یکسان برای ساخت است. در صورتی که با افزایش متراژ یک زمین در یک منطقه خاص امکانات ساخت آن به لحاظ متراژ و تعداد طبقه و بهره­گیری از پارکینگ و تنوع کاربری آن بیشتر شود و به عبارتی با افزایش متراژ زمین، امکانات اعطایی شهرداری روی پروانه ساخت بیشتر شود، قاعده مطرح شده صادق نخواهد بود.

با فرض یکسان بودن امکانات برای زمین­های با متراژ متفاوت، برای تعیین حدود ارزش “زمین­های بزرگ در محدوده شهر تهران، یک روش تجربی پیشنهاد می­شود که چند سالی است توسط تعدادی از همکاران کارشناس در ارزیابی املاک مورد استفاده قرار می­گیرد. به این ترتیب که در هر مرحله با دو برابر نمودن مساحت زمین، ضریب 0.85 برای ارزش املاک با مرغوبیت کم (مانند زمین­های خارج از محدوده مرکزی شهرها)، ضریب 0.90 برای ارزش املاک با مرغوبیت متوسط و ضریب 0.95 برای ارزش املاک خیلی مرغوب با شرایط پر رونق، مورد استفاده قرار می­گیرد.

 برای زمین­هایی با مساحت خیلی زیاد، کاهش بهای هر مترمربع تا 90% قیمت هر مترمربع ملک معیار قابل اعمال است. یعنی، قیمت هر مترمربع ملک با مساحت خیلی زیاد (نسبت به مساحت ملک معیار) حداقل برابر حدود 10% قیمت هر متر مربع ملک معیار است.

مثال: فرض کنیم در محلی با مرغوبیت متوسط (که زمین­های آن دارای قواره­هایی به مساحت حدود ۲۰۰ مترمربع و دارای ارزش هر مترمربع 1.800.000 تومان می­باشد)، لازم است ارزش زمینی به مساحت 2.000 مترمربع تعیین شود.

2)می­توانیم جدول مورد نظر را برای ضریب مساحت­های مختلف تعیین نماییم:

رابطه بین مساحت زمین و ضریب قیمت برای آن
مساحت (مترمربع) ضریب 0.85 ضریب 0.90 ضریب 0.95
200 1 1 1
400 0.85 0.90 0.95
800 0.72 0.81 0.90
1.600 0.61 0.73 0.86
3.200 0.52 0.66 0.81

مساحت 2.000 مترمربع بین دو ردیف آخر و نزدیک تر به 1.600 مترمربع قرار می­گیرد اگر از ضریب 0.9 (که برای شرایط عادی است) استفاده نماییم، با تناسب می­توان تعیین نمود که برای مساحت 2.000 مترمربع ضریب 0.71 مورد استفاده قرار گیرد روش محاسبه در پایین آورده شده است:

برای تفاوت دو مساحت انتهای جدول:

مترمربع 1.600=1.600 – 3.200

اختلاف دو ضریب برابر خواهد بود با:

0.0729 = 0.6561 –  0.729

در نتیجه، تفاوت دو مساحت برابر خواهد بود با:

مترمربع ۴۰۰ = 1.600 – 2.000

اختلاف دو ضریب برابر خواهد بود با :

0.018225 =  1.600 ÷  400  ×   0.0729

و ضریب مورد نظر برابر است با:

0.710775 =   0.018225 –  0.729

در نتیجه، ارزش تقریبی زمین مورد نظر به مساحت 2.000 متر مربع برابر خواهد بود با :

تومان 2.556.000.000 =0.71 × 1.800.000  × 2.000

که با گرد کردن این عدد، “ارزش این زمین” در “شرایط متوسط” برابر مبلغ 2.560.000.000 (دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون) تومان محاسبه می­شود.

با توجه به محدوده رقم به دست آمده، کارشناس می­تواند با درنظر گرفتن سایر موارد همچنین اوضاع و احوال و شرایط، نسبت به ارزش ملک تصمیم­گیری کرده.

در صورت نیاز، این رقم را درصدی کم و یا زیاد نماید.

3)ارقامی که از این طریق برای ارزش زمین­ها به دست می­آیند، برای زمینی­هایی می­باشند که از هر لحاظ آماده برای انتقال می­باشند و هیچ­گونه بدهی به افراد حقیقی و حقوقی ندارند. بنابراین، برای متوجه کردن متقاضی ارزیابی به این مطلب، لازم است. علاوه بر نوشتن مبلغ ارزیابی، در گزارش آورده شود: این ارزیابی بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن است وجود داشته باشد، انجام شده است.

تذکر: ساختمان­های موجود در زمین­ها، به نسبت قابل استفاده بودن، دارای ارزش می­باشند. به این معنی که ساختمان­های نوساز دارای ارزش کل هزینه اعم از ساختمان و محوطه­سازی و همچنین ساختمان­های متروکه غیر قابل استفاده «فاقد ارزش» خواهند بود.